הגשת בקשות

קרן עזריאלי ישראל שמה לה למטרה לפעול בישראל לקידום החינוך, המחקר הרפואי והמדעי, החברה, הרווחה, האמנות והתרבות, באמצעות הפעלת תכניות ופרויקטים ומתן מענקים לארגונים הפועלים בתחומים התואמים את מטרות העמותה.


תחומי המיקוד של הארגון: קידום הזדמנויות בחינוך וחינוך למצוינות, השכלה גבוהה, חינוך להנצחת זיכרון השואה, לימודי ארץ-ישראל, חינוך יהודי פלורליסטי, חינוך סביבתי, מחקר מדעי, אדריכלות, מערכת הבריאות, רווחה וקהילה, אמנות ותרבות.


הקרן פונה באופן יזום לארגונים ללא מטרות רווח וגם בוחנת פניות מארגונים ללא מטרות רווח המבקשים תמיכה כללית או תמיכה בתכנית.
להגשת בקשה לתמיכה מהקרן, על הארגון לעמוד בדרישות הבאות:

1.     אישורי עמותה בתוקף:

         v    אישור ניהול תקין מרשות התאגידים (מלכ"רים);

         v    הכרה כ"מוסד ציבורי" לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה;

         v    אישור ניכוי מס במקור;

         v    אישור ניהול ספרים.

בקשות שיתקבלו ללא כל האישורים, או בצרוף אישורים שאינם בתוקף, לא ידונו בוועדת התרומות

 

2.     פעילות באחד מהתחומים הבאים:

         v    חינוך, עם דגש על תוכניות ברמה ארצית בתחומים הבאים:

                   i.      צמצום פערים

                   ii.     חינוך טכנולוגי/מקצועי

                   iii.      חינוך סביבתי

                   iv.      זהות יהודית ישראלית

                   v.      חינוך להנצחת זיכרון השואה

         v    תרבות ואמנות

         v    רווחה וחברה

         v    אדריכלות

תרומות לאוניברסיטאות, מכללות, מחקר רפואי ומדעי ובתי חולים נעשות ביוזמת הקרן בלבד

3.     תקציב ארגוני מעל 1 מיליון ש"ח בשנה ללא שווי מתנדבים.


הנחיות ומידע נוסף:

v    סכומי התמיכה נעים בין 200,000 ₪  – 5,000 ₪ בשנה.

v    ארגון יכול להגיש בקשה אחת בכל שנה קלנדרית.

v    לשאלות ומידע נוסף [email protected]
להגשת בקשה לתמיכה יש למלא את הטופס המקוון בלינק


ועדת התרומות של הקרן מתכנסת בכל רבעון לדון בבקשות וצוות הקרן יידע כל ארגון לגבי החלטת הועדה.
במידת הצורך, צוות הקרן יפנה אל הארגון המבקש בבקשה לפרטים נוספים.