קרן עזריאלי ישראל

קרן עזריאלי ישראל פועלת לחיזוק החברה הישראלית
על ידי קידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה,
הרווחה, האומנות והתרבות.
הקרן ממשיכה מסורת ארוכת שנים של נתינה
על ידי דוד עזריאלי ומשפחתו.
בנוסף להענקת תרומות, הקרן מפעילה תכניות חינוכיות- 
מכון עזריאלי להעצמה חינוכית ותכנית עמיתי עזריאלי.

תחומי פעילות

תחומי פעילות
קרן עזריאלי מעניקה תרומות למגוון רחב של עמותות ומוסדות הפועלים בתחומי המיקוד של הקרן:
- חינוך
- מחקר רפואי ומדעי
- אנשים עם מוגבלויות
- רווחה וחברה
- אומנות, תרבות ומוסיקה
להגשת בקשה

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
מכון עזריאלי להעצמה חינוכית פועל בחטיבות הביניים ברחבי הארץ להעצמת תלמידים ומניעת נשירתם ממערכת החינוך. התכנית מקיפה את התלמיד בשלושה מעגלים: המעגל הלימודי מסייע בצמצום הפערים הלימודיים, המעגל החברתי מחזק את אישיות התלמיד והאמונה ביכולותו והמעגל ההורי פועל לחזק את הקשר בין ההורים לתלמיד.
לאתר המכון

תכנית עמיתי עזריאלי

תכנית עמיתי עזריאלי
תכנית עמיתי עזריאלי מקדמת מצוינות אקדמית ומנהיגות באמצעות מלגות משמעותיות ללימודים לתארים מתקדמים ולימודי פוסט-דוקטורט בישראל.  בנוסף, התוכנית מעודדת השבת סגל אקדמי והשמתו במשרות אקדמיות באוניברסיטאות בישראל.
לאתר התכנית