הגשת בקשות

קרן עזריאלי ישראל תומכת במגוון רחב של יוזמות ותכניות ומתמקדת בעיקר בתחומי החינוך, המדע, הרווחה והתרבות.

מרבית משאבי הקרן נתרמים ביוזמתה של הקרן. עם זאת, הקרן בוחנת פניות מארגונים ללא מטרות רווח (עמותות או חל"צ) המבקשים תמיכה כללית או תמיכה בתכנית ספציפית.

על הארגון המבקש תמיכה לעמוד בדרישות הבאות:

1.  הגשת טופס בקשה ומילוי הסעיפים הרלוונטיים:

v בקשה לתמיכה כללית בארגון – יש למלא את הסעיף הכללי + סעיף הבקשה.

v בקשה לתמיכה בתכנית – יש למלא את הסעיף הכללי + סעיף התכנית + סעיף הבקשה.

2.  צרוף אישורים בתוקף:

v אישור ניהול תקין מרשות התאגידים (מלכ"רים);

v הכרה כ"מוסד ציבורי" לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה;

v אישור ניכוי מס במקור;

v אישור ניהול ספרים.

בקשות שיתקבלו ללא כל האישורים, או בצרוף אישורים שאינם בתוקף, לא ידונו בוועדת התרומות.

3.  פעילות באחד מהתחומים הבאים:

v חינוך, עם דגש על תוכניות ברמה ארצית בתחומים הבאים:

ü צמצום פערים

ü חינוך טכנולוגי/מקצועי

ü חינוך סביבתי

ü זהות יהודית ישראלית

ü אדריכלות ועיצוב

ü לימוד והנצחת השואה

ü ספורט

v     מחקר רפואי ומדעי (ביוזמת הקרן בלבד)  

v תרבות ואמנות

v    קידום אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית ואוטיזם, עם דגש על דיור בקהילה

v רווחה וחברה

 תרומות לאוניברסיטאות, מכללות ובתי חולים נעשות ביוזמת הקרן בלבד    

4.  תקציב ארגוני מעל 1 מיליון ש"ח בשנה.

הנחיות ומידע נוסף:

v סכומי התמיכה נעים בין 200,000 ₪  – 5,000 ₪ בשנה.

v ארגון יכול להגיש בקשה אחת בכל שנה קלנדרית.

v תידרש קבלה על מלוא סכום התרומה.

את טופס הבקשה, אישורים נדרשים, חומר רלוונטי נוסף, ותמונות מהפעילות במידה ורלוונטי, יש לשלוח ישירות למייל [email protected].

ועדת התרומות של הקרן מתכנסת בכל רבעון לדון בבקשות וצוות הקרן יידע כל ארגון לגבי החלטת הועדה.
במידת הצורך, צוות הקרן יפנה אל הארגון המבקש בבקשה לפרטים נוספים.