מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

תכנית עזריאלי להעצמה חינוכית סיימה את פעילותה בשנת תשע"ח- 2018 במסגרת קרן עזריאלי. התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבות הביניים ברשת דרכא.

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הינה תכנית שפעלה בחטיבות הביניים ברחבי הארץ להעצמת תלמידים ומניעת נשירתם ממערכת החינוך. התכנית הקיפה את התלמיד בשלושה מעגלים: המעגל הלימודי סייע בצמצום הפערים הלימודיים, המעגל החברתי חיזק את אישיות התלמיד והאמונה ביכולותו והמעגל ההורי פעל לחזק את הקשר בין ההורים לתלמיד.