קרן עזריאלי ישראל

קרן עזריאלי ישראל פועלת לחיזוק החברה הישראלית
על ידי קידום החינוך, מחקר רפואי ומדעי, החברה,
הרווחה, האומנות והתרבות.
הקרן ממשיכה מסורת ארוכת שנים של נתינה
על ידי דוד עזריאלי ומשפחתו.
בנוסף להענקת תרומות, הקרן מפעילה תכניות חינוכיות- 
מכון עזריאלי להעצמה חינוכית ותכנית עמיתי עזריאלי.

תחומי פעילות

תחומי פעילות
קרן עזריאלי מעניקה תרומות למגוון רחב של עמותות ומוסדות הפועלים בתחומי המיקוד של הקרן:
- חינוך
- מחקר רפואי ומדעי
- אנשים עם מוגבלויות
- רווחה וחברה
- אומנות, תרבות ומוסיקה
להגשת בקשה

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית

מכון עזריאלי להעצמה חינוכית
מכון עזריאלי להעצמה חינוכית הינה תכנית שפעלה בחטיבות הביניים ברחבי הארץ להעצמת תלמידים ומניעת נשירתם ממערכת החינוך. התכנית הקיפה את התלמיד בשלושה מעגלים: המעגל הלימודי סייע בצמצום הפערים הלימודיים, המעגל החברתי חיזק את אישיות התלמיד והאמונה ביכולותו והמעגל ההורי פעל לחזק את הקשר בין ההורים לתלמיד.

תכנית עזריאלי להעצמה חינוכית סיימה את פעילותה בשנת תשע"ח- 2018 במסגרת קרן עזריאלי. התכנית תמשיך לפעול במתכונתה החדשה על בסיס העקרונות של התכנית בחטיבות הביניים ברשת דרכא.

לאתר המכון

תכנית עמיתי עזריאלי

תכנית עמיתי עזריאלי
תכנית עמיתי עזריאלי מקדמת מצוינות אקדמית ומנהיגות באמצעות מלגות משמעותיות ללימודים לתארים מתקדמים ולימודי פוסט-דוקטורט בישראל.  בנוסף, התוכנית מעודדת השבת סגל אקדמי והשמתו במשרות אקדמיות באוניברסיטאות בישראל.
לאתר התכנית